Bud och reservation

Bud

Hos oss kan du följa med och delta i pågående budgivining online. Bud ges smidigast via bud-knappen som du hittar i fastighetsannonsen eller skicka bud till utland@remax.es. Eftersom bud inte är bindande så blir du normalt inte inbjuden till budgivningar. Här är "först till kvarn"-principen det som gäller, så kontakta din mäklare om du vill bli informerad om bud.

Tänk på att inte ge bud på flera fastigheter samtidigt, det kan uppfattas som oseriöst.

Bekräftelse

Mellan att ett bud har accepterats och att köpsavtalet skrivs på, kan det vara praktiskt att ingå ett reservationsavtal med din mäklarfirma. Då kommer mäklaren ta bort fastigheten från marknaden så att ingen kan buda över och fastigheten reserveras till dig fram tills att det bindande köpeskontraktet är signerat av båda parterna.

Reservation

När mäklarfirman har all nödvändig information om bostadsköpet kommer du att skriva på ett ARRAS-kontrakt (Wikipedia) mellan köpare och säljare. Våra avtal är transparanta, rättsprövade, och finns både på svenska och spanska så du förstår allt.

När båda parterna har signerat och du har överfört förskottsbetalningen (normalt 10%) är köpet bindande för båda parter. 

Pengatransaktion

RE/MAX UTLAND använder sig av ett säkert klientkonto direkt hos Notarius Publicus. Det är här köpet kontrolleras, skulder betalas av och fastigheten skrivs över i köparens namn. Våra stränga rutiner försäkrar att ingen har tillgång till dina pengar fram till övertagandet, när säljaren accepterat avvecklingen.

Om köpet avbryts

Om säljaren bryter köpsavtalet är säljaren skydlig att betala dig ersättning. Om du bryter kontraktet förlorar du din förskottsbetalning. Så om du behöver mer tid på dig att genomföra köpet, kontakta oss i tid så vi kan hjälpa dig så du inte förlorar dina pengar.

Har du frågor om köpsprocessen? Kontakt oss när du vill!