Boligselgerguide

Velkommen til vår unike guide mot en vellykket boligsalg på Gran Canaria! Vår enkle guide gir deg relevant informasjon, fra lokal meglingspraksis til tvilsom meglertaktikk og forbrukerrettigheter på Gran Canaria. 

Boligsalg

Hvorfor oppdatere meg?

Eiendomshandel på Gran Canaria er veldig ulikt fra Norge. Å navigere i et uregulert og ukjent marked med forskjellig meglerpraksis kan derfor være en utfordring. Vi gir deg en oversikt over salgsprosessen, boligmarkedet, potensielle fallgruver, forbrukerrettigheter og meglertaktikker du bør passe på, samt andre viktige tips som sparer deg tid og frustrasjon.


Sara Nymo
Daglig leder, RE/MAX UTLAND
Konsesjon fra Finanstilsynet
Spansk setifisert megler

Bransjeord

Disse ordene brukes ofte i juridiske dokumenter og i kommunikasjon mellom meglere og profesjonelle i eiendomsbransjen.

- Agente Inmobiliario: Eiendomsmegler
- Compra-Venta: Kjøp og salg
- Arras: En type avtale i eiendomstransaksjoner
- Vivienda vacacional (VV): (brukes ofte i forbindelse med utleielisens)
- Escritura Pública: Tinglyst skjøte
- Nota Simple: Forenklet utskrift fra eiendomsregisteret
- Reserva: Reservasjon (av en eiendom)
- Tasación: Eiendomsvurdering
- Hipoteca: Boliglån
- Obra menor: bygningsarbeider som ikke krever en omfattende byggetillatelse
- Obra major: bygningsarbeider som krever en omfattende byggetillatelse
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): Eiendomsskatt
- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP): Overføringsskatt på brukt eiendom
- Impuesto General Indirecto Canario (IGIC): merverdiavgift (MVA) på varer og tjenester

Norge vs Gran Canaria

Uregulert

På Gran Canaria er eiendomsmegling en uregulert bransje, det betyr at det ikke er noen spesifikke kompetansekrav til meglerforetak og meglere.

Titler er ikke beskyttet og det er ingen krav til sikkerhet for klientmidler. Mange meglere opererer uten relevant utdannelse og ekstern tilsynsmyndighet, noe som gir rom for mangfoldige praksiser og mangel på etiske retningslinjer.

Vi anbefaler sterkt å gjøre grundige undersøkelser, benytte meglerhus med utdannet ledere og lese kundevurderinger før du engasjerer en megler. Du kan for eksempel spørre megleren om deres tidligere arbeidserfaring og ta kontakt med tidligere arbeidsgivere. Dette kan gi deg verdifulle svar.

Ansvarsroller

På Gran Canaria, er det ulike aktører som har forskjellige ansvarsroller i en eiendomshandel. Her er noen av de viktigste:

Eiendomsmegler: Har ansvar for å formidle eiendomshandelen mellom kjøper og selger. De markedsfører, organiserer visninger, forhandler priser og hjelper med å forberede kontrakten. 

Oppgjørskontor / advokat: Er ansvarlig for å kontrollere alle juridiske og praktiske aspekter av salget. De sjekker eiendommens juridiske status, avtaler, sørger for at alle skatter og avgifter blir betalt, og kan bistå med alt praktisk før, under og etter handelen. Vi tilbyr komplett salgshjelp og gjennomflring av hele salgsprosessen fra ditt hjemland. 

Notarius Publicus: Er en pålagt offentlig uhildet innstans bestående av advokat med spesialutdanning som notar. Rollen er å bekrefte identiteten til partene, sørge for at kontrakten er juridisk gyldig og registrere kjøpet i eiendomsregisteret 

Eiendomsregister: Registrerer all eiendomsinformasjon, inkludert eierskap og pant.

Takstmann: Benyttes normalt av banker ifm med boliglån for å verifisere eiendommens verdi.  Takst er lavere enn markedsverdi og benyttes derfor ikke i boligsalg. 

Bank: Er ansvarlig for å gi lån til kjøperen, hvis det er nødvendig og for å foreta betalingen til selgeren.
 

Visninger

Privatvisning: Vanligvis arrangeres det ikke felles visningsdager, men private visninger etter avtale. Dette gir en mer personlig og skreddersydd opplevelse, men krever også mer planlegging. Noen meglere tilbyr også live-visninger som filmer boligen med mobiltelefon for interessenter som ikke er på øyen. 

Visningsbekreftelse: Våre meglere følger praksisen med at interessenter signerer visningsbekreftelse før visningen. Denne bekreftelsen sikrer at selger og megler har oversikt over potensielle kjøpere som har fysisk vært på visning, og kan gi bud etter at oppdragsavtalen er utløpt. En visningsavtale bidrar også til å klargjøre kundeforholdet og beskytte meglers arbeid. Det er viktig å merke seg at denne avtalen ikke begrenser selgers frihet til å benytte andre meglere.

Kvalitet

Valget av eiendomsmegler kan utgjøre en betydelig forskjell i din opplevelse og resultatet du oppnår ved salget av boligen din. Det er viktig å sette pris på betydningen av å ha en erfaren og dedikert megler som tilbyr profesjonell og omfattende meglertjeneste og bred markedsføring gjennom hele salgsprosessen. En dyktig megler vil kunne hjelpe deg med å maksimere salgssummen og sikre en oversiktlig og effektiv prosess: 

Verdivurdering. Riktig prissetting er avgjørende for et vellykket salg. En erfaren megler har omfattende kunnskap om det lokale eiendomsmarkedet, inkludert etterspørsel, priser, tilgjengelige boligtyper og trender. Velg en megler som tilbyr profesjonell verdivurdering for å sikre en korrekt og realistisk prissetting. 

Veiledning. En kunnskapsrik megler vil være i stand til å svare på alle dine spørsmål, gi råd om salgssprosessen, og veilede deg gjennom hvert trinn. Dette kan være uunnværlig for å sikre en problemfri og positiv opplevelse. 

Kommunikasjon. En erfaren megler er i stand til å holde deg oppdatert gjennom hele salgsprosessen. De skal informere deg om visninger, gi tilbakemeldinger etter hver visning og gjevnlig lage en rapport med oversikt over alle aktiviteter knyttet til boligen. Dersom du opplever at du ikke får informasjon kan det skyldes manglende tilbakemeldingsrutiner eller at megleren ikke har tilstrekkelig fokus på salgsoppdraget. Da kan det være hensiktsmessig å ta opp dette med megleren tidlig i prosessen. 

Markedsføring. For å selge eiendom i turistområder på Gran Canaria er bred internasjonal markedsføring avgjørende for å nå potensielle boligkjøpere i hele Europa. En profesjonell fotograf og bred markedsføring er viktige investeringer for megleren. Det er også viktig at megleren er tilknyttet et team som har kunnskap om ulike kulturer og behersker språkene for å sikre at kjøpere føler seg trygge og forstått. Skandinavisk, engelsk, tysk og spansk er spesielt viktige språk, da de dekker 94% av boligkjøperne. 

Forhandlingsstøtte. Megler har oversikt over interressenter og kan bidra med råd under forhandlingsprosessen, noe som kan spare deg for tid og penger. 

Juridisk og finansielt. rådgivning: En erfaren megler kan også hjelpe deg med å navigere i de juridiske og finansielle aspektene med å selge eiendom.

Salgsprosessen

Vår praksis

Salgsprosessen på Gran Canaria er forskjellig fra prosessen i Norge. Det kan derfor være viktig å konsultere en erfaren megler som kan informere deg om disse ulike prosessene. Det vil bidra til at du føler deg mer trygg og ha bedre forutsigbarhet gjennom prosessene.

Steg for steg

Det er viktig å merke seg at salgsprosessen kan variere avhengig av meglerhus. Her er eksempel på prosessen som vi praktiserer: 

1. Kontakt meglere - Mål service og kunnskapsnivå
2. Boligverdi - Få en profesjonell verdivurdering i dagens marked 
3. Oppdragsavtale  - Bruk én dedikert megler
4. Forbered til salg - Gjør boligen funksjonibel og vedlikehold
5. Klagjør for visning - Rengjør og pynt til visning
6. Budgiving - Vurder etterspørsel og bud
7. Salgsavtale: - Gjør budet bindende, signer og motta 10% av kjøpesum
8. Dokumenter - Fremskaff sertifikater og kvitteringer
9. Kontrollbefaring - Gjør boligen tilgjengelig for siste befaring 
10. Overtakelse - Signer skjøtet hos Notarius Publicus og overlever nøklene
11. Pengeoverføring - Motta salgsoppgjøret
12. Eierskifte - Bidra til å endre eierskap på vann, strøm, forsikring og evt. i sameiet
13. Omkostninger - Betal verdiøkningsskatt og send fradragsbare utgifter til oppgjørskontoret

Vi tilbyr norsk autorisert  megler med spansk sertifisering og komplett salgspakke. Dette muliggjør et trygt og enkelt boligkjøp på Gran Canaria , om ønskelig fra Norge.

Bruk én megler

Praksis

Å navigere et eiendomssalg kan være utfordrende. Forskjellige språk, råd og store forskjeller i verdivurdering kan oppstå. Det finnes mange meglere å velge i , bruk litt tid på å finne de profesjonelle. 

Utdatert praksis:  Selv om noen fortsatt tror at flere meglere gir mer markedsføring og raskere salg, kan det faktisk føre til et uoversiktlig, tidkrevende og kostbart boligsalg, uten motiverte meglere som aktivt markedsfører boligen din.

Valg av megler: Vi anbefaler at du engasjerer et større meglerfirma som kan tilby kvalitet, bred internasjonal markedsføring  og har et dedikert team som behersker ditt og boligkjøperes språk, og kan vise til topp kundevurderinger.

Eksklusive oppdrag

Store og veletablerte meglerhus prioriterer normalt dedikasjon og kvalitet til hver kunde ved å inngå eksklusive oppdragsavtaler hvor selger forplikter seg til å bruke én megler. Velger du å bruke én megler slipper du å bekymre deg for en rekke utfordringer som i de fleste tilfeller fører til en negativ opplevelse og et potensielt økonimisk tap.

Ikke-eksklusive oppdrag

Nyetablerte eller små meglerhus akspterer såkalte ikke-eksklusive megleroppdrag for å øke boligporteføljen og inntjeningsmulighetene i konkurranse med veletablerte meglerforetak. Sett deg inn i de praktiske og økonomiske konsekvensene før du eventuelt vurderer å involvere flere meglere. Her er noen av vanligste konsekvensene:

Risiko: Ikke-eksklusive megleroppdrag kan anses som høyrisiko av flere grunner, blant annet fordi megleren kan tape penger hvis en annen megler lykkes med å selge boligen. 

Markedsføring: Inntrykket av boligen kan påvirkes negativt av meglere som har dårligere kvalitet enn andre i sin markedsføring. Dette fører ofte til at meglere begrenser sine ressurser.

Skeptisme: En konsekvens av denne praksisen er at potensielle kjøpere kan tolke det som om selgeren har vanskeligheter med å selge eiendommen, noe som kan skape usikkerhet og føre til lavere bud. Dette skyldes at flere meglere kan oppfattes som et tegn på problemer, og det kan også gi inntrykk av mulige feil eller mangler med boligen. 

Salgspris:  Når potensielle boligkjøpere ser at den samme eiendommen blir markedsført av flere meglere, har de en tendens til å utnytte situasjonen og skape konkurranse mellom dem. Dette kan føre til at meglerne konkurrerer om å selge boligen til lavest mulig pris. 

Uoversiktlig: Meglerhusene kommuniserer ikke. Dette fører til at ingen har komplett oversikt, som fører til tap av grunnleggende faktorer i boligsalg som håndtering og koordinering av henvendelser, visninger og bud som sikrer et effektivt boligsalg til best mulig pris. 

Forvirrende: Det er forståelig at potensielle boligkjøpere kan oppleve frustrasjon når de ser at samme bolig blir publisert av flere meglere med forskjellige beskrivelser, ulik eiendomsinformasjon og salgspriser som ikke oppdateres samtidig. Mange kjøpere blir forvirret og velger å avstå fra boliger som er representert av flere meglere. 

Ressurser: I ikke-eksklusive megleroppdrag mangler meglerne et sterkt ønske om å oppnå salg innen avtalt periode, noe som kan resultere i manglende motivasjon til å bruke ekstra innsats og ressurser for å tiltrekke interessenter. 

Informasjon: Ved å involvere flere meglere i salget av boligen din kan det være vanskelig å få jevnlig oppdatering om interessenter, visninger og viktig tilbakemeldinger fra interessenter. Du må sannsynligvis følge opp flere meglere for å få informasjon om status på ditt boligsalg.

Boligportefølje

Less in more. Noen kan tro at en stor portefølje indikerer et sterkt og vellykket meglerfirma, og derfor påtar noen meglerhus seg ikke-eksklusive oppdrag som flere meglere kan omsette og de tar inn overprisede boliger, det kan føre til visse ulemper for boligselgere. En stor portefølje kan spre oppmerksomheten og ressursene tynnere, noe som kan føre til mindre fokus på hver enkelt bolig.

Fokus på oppdraget. Selektive porteføljer gir derimot mer dedikert oppmerksomhet til hver enkelt eiendom. Megleren har mer tid og ressurser til å fokusere på markedsføring, visninger og oppfølging av potensielle kjøpere og selgere. Meglerhus som er selektive og fokuserer på omsetning, unngår store og uhåndterlige porteføljer som blir liggende usolgt på markedet. Dette øker sjansene for et vellykket salg. 

Ikke slik det ser ut. Meglerhus som er medlem av det kanariske meglerforbundet (ACEGI) benytter en felles plattform der boligene deres vises på medlemmenes nettsider. Dette gir inntrykk av at de har en stor og variert portefølje, når det faktisk er et titalls meglerhus som fordeler boligene mellom seg.

Forberdelser

Klargjøring

Det er verdt å merke seg at mange eiendommer ikke er klargjort til visning slik mange utenlandske boligkjøpere er vant med. Dette betyr at boligene kanskje ikke er grundig rengjort, stylet eller pyntet for visning. Det gir deg imidlertid en mulighet til å skille deg positivt ut ved å gjøre "det lille ekstra" for at boligen skal skille seg ut ved å fremstå som attraktiv i både markedsføring og under visninger.

 

Dokumenter

Ved salg av bolig skal megler be om skjøtet for å gjøre en grundig verdivurdering og forberede en korrekt annonsering. Videre vil en erfaren megler også forstå betydningen av å være proaktiv, og vil be om kvitteringer til senere i prosessen. Ved at megler er forberedt og raskt kan forberede salgavtalen, kan dette bidra til å forhindre at kjøper trekker seg.

Opplysningsplikt

Selger har plikt til å gi korrekte og fullstendige opplysninger om boligen, herunder eventuelle feil, mangler eller andre vesentlige forhold som kjøper bør være klar over.

På den andre siden har kjøper en undersøkelsesplikt, som innebærer at de skal sette seg grundig inn i boligens tilstand, dokumentasjon og andre relevante forhold.

Våre solide salgsavtaler innholder en klausul om at boligen selges "som den er" uten vesentlige feil og mangler som ikke er opplyst på forhånd. Dette gir deg som en enklere prosess dersom det skulle oppstå reklamasjoner.

 

Sjekkliste før salg

1. Tilstand. Sjekk boligens generelle tilstand og vedlikeholdsbehov, inkludert det elektriske anlegget. Se etter eventuelle synlige skader eller problemer som må tas hånd om. 

2. Vedlikehold. Å investere i å fjerne eventuelle fuktskader er en viktig tiltak for å tiltrekke seg potensielle kjøpere, da fuktskader ofte er en av de største bekymringene for boligkjøpere. I tillegg kan det være lurt å male tak og vegger etter behov for å gi boligen et friskt og innbydende utseende. Å justere skap, håndtak og utføre mindre reparasjoner kan også bidra til at boligen virker mer funksjonell og velholdt. 

3. Oppsussing. Det anbefales vanligvis å ikke renovere boligen før salg. Renoveringsprosjekter kan ofte bli dyrere enn forventet og redusere den potensielle gevinsten ved salget. Mange boligkjøpere foretrekker også å sette sitt eget preg på boligen, hvis prisen ikke er for høy. En erfaren megler kan gi deg råd om hva som er mest hensiktsmessig i ditt tilfelle. 

4. Eiendeler. Det er en god idé å fjerne personlige gjenstander og nøytralisere boligen før visning. Dette inkluderer småpynt, familiebilder og andre personlige eiendeler. Ved å gjøre boligen mer nøytral og upersonlig, gjør det enklere for interessenter å visualisere sitt nye hjem.  

5. Utstyr og lys. Det er viktig å sjekke at alt utstyr i boligen fungerer som det skal før visningen. Dette inkluderer å kontrollere at aircondtion, vifter, maskiner og lyspunkter fungerer som de skal. Ved å sørge for at alt fungerer som det skal, bidrar du til en positiv visningsopplevelse for potensielle kjøpere. Det eliminerer også usikkerhet og fokus på eventuelle negative ting. 

6. Lukt og rengjøring. 
For å skape en god atmosfære under visningen er det viktig å fjerne sterke lukter og sørge for at boligen er grundig rengjort. Unngå å bruke duftende kjemikalier, da dette kan oppfattes som et forsøk på å skjule andre lukter. Derimot kan naturlige lukter som kaffe, blomster og frukt bidra positivt til en behagelig atmosfære. Sørg for å lufte ut boligen godt før visningen. 

7. Inngangsparti. Boligvisningen starter allerede utenfor boligen, og det er viktig å huske at førsteinntrykket er avgjørende. Ta deg tid til å sørge for at inngangspartiet er godt vedlikeholdt og innbydende. Rengjør dør og vinduer og vurder om det er behov for noen små oppgraderinger eller dekorative elementer som kan gjøre inngangen mer tiltalende. 

8. Rådfør deg. Hvis du ikke er til stede på øyen under visningene, er det viktig å kommunisere med megleren om hvordan dere sammen kan sikre en best mulig visningsopplevelse. Megleren kan ha et nettverk av pålitelige personer som kan hjelpe med å sørge for at boligen er klar for visning, selv om du ikke er til stede fysisk.

Prospekt

Før boligvisningen, spør megler om komplett prospekt som skal innholde: bilder, beskrivelse, prisantydning, byggeår, energimerking, eiendomsnummer, adresse, eierform, eiendomsskatt, tomteregulering, registrerte og evt. uregistrerte arealer.

Se etter eventuelle avvik mellom det som er avtalt og det som er oppgitt i prospekt, og om du er fornøyd med boligannonsen eller ønsker endringer.

 

Konkurranse

Det er viktig å ha en dialog med megleren for å evaluere markedssituasjonen. Dersom det er tilsvarende boliger til salgs i markedet og etterspørselen er lav, kan det være nødvendig å tilpasse prisen og justere markedsføringsplanen for å omsette boligen. Sammen kan dere utarbeide en strategi som passer best for din situasjon og målsettinger.

 

Boligverdi

Markedet

I et marked som er preget av ettervirkningene av pandemien, svekket verdensøkonomi, høy inflasjon og høyere rentenivå er veiledning fra en erfaren eiendomsmegler avgjørende for å ta gode beslutninger og sikre en suksessfull eiendomshandel, til best mulig pris. 

Økonomiske forhold.  Nøyaktige boligverdier og god rådgivning krever forståelse av etterspørsel og trender basert på økonomisk innsikt. Profesjonelle meglere har enten egen innsikt i mikro- og makroøkonomi eller støtter seg på et team med økonomisk kompetanse for grundig rådgivning i det komplekse markedet. Engasjering av et profesjonelt lokalt meglerhus med innsikt i europeisk økonomi øker sjansene for et vellykket salg.

Prising

En av de største utfordringene i boligsalg på Gran Canaria er feilprising. Meglere baserer seg noen ganger på subjektive vurderinger, utdaterte boligsalg og en generell følelse av markedet, i stedet for grundige analyser og objektive data. Det er derfor avgjørende å be om en grundig verdivurdering fra megleren.

Hvis du er i tvil, be om dokumentasjon på hvilke faktorer og data som ligger til grunn for vurderingen. Dette vil gi deg en bedre forståelse av boligens verdi og hjelpe deg med å sikre en riktig pris som kan bidra til et vellykket boligsalg.

Skivebom

Et konkret eksempel på feilprising er en enebolig der vi utførte en verdivurdering i 2023 som var 75 000 € høyere enn hva et annet meglerhus hadde anbefalt selgeren. Selgeren var skeptisk til vår vurdering, men vi kunne etter henvendelse sende dokumentasjon som viser grundigheten og nøye analyse som lå til grunn for vår prisvurdering. Selgeren valgte heldigvis å samarbeide med oss, og resultatet var at boligen ble solgt til prisantydning på 27 dager.

Dette eksempelet illustrerer vår evne til å sikre optimal prissetting og gjennomføre et effektivt salg. Det understreker også betydningen av å velge en megler med kunnskap, erfaring og grundighet i verdivurderinger.

Uregistrerte arealer

Dersom boligen har araler som ikke fremkommer i skjøtet er det en god idé å rydde opp i dette, og gi kjøpere trygghet ved at boligen er lovlig. I tillegg kan en bolig med sertifikat eller fullverdige og godkjente arealer ofte oppnå en høyere salgspris. Snakk med en erfaren megler om hvordan du kan gå frem.

Påbygg. Det er viktig å være klar over at etter 4 år kan påbygg eller utvidelser av boligens areal bli "fredet" og kommunen kan ikke be om tilbakestilling eller gi bøter. Dette gjøres ved å engasjere en teknisk arkitekt for å verifisere de utvidede arealene. Dette er noramlt en rimelig og ukomplisert prosess.

Oppdater skjøtet. Hvis boligen din ikke er en del av et sameie, kan du ta med sertifikatet til en Notarius Publicus som vil sende en melding til eiendomsregisteret. Som et resultat vil du motta et nytt skjøte som inkluderer de nye arealene. 

Eiendomsopplysninger

Dersom megleren har kontrollert eiendomsopplysningene skikkelig før annonsering finnes en kopi av det forenklede skjøtet, også kjent som "nota simple" som inneholder viktig informasjon om:

Tomteregulering - Viser hva eiendommen kan brukes til og eventuelle begrensninger.
Bebygd areal - Angir den totale størrelsen på alle bygninger på eiendommen.
Tomteareal - Er det totale arealet av eiendommen, inkludert både bygninger og ubebygde områder.

Hvis du er i tvil, bør du ikke nøle med å be megleren om å sende deg et utklipp fra det forenklede skjøtet. På denne måten kan du være trygg på at eiendommens reelle størrelse og egenskaper er som annonsert, og at eventuelle påbygg eller endringer er lovlig registrert.

 

Meglertaktikk

Skremmsel

Beklageligvis finnes det en ukultur som er spesielt utbredt blant skandinavisktalende meglere. Noen aktører, både norske og internasjonale, benytter seg av taktikker for å sikre seg at selgere ikke benytter seg av andre meglere. Disse taktikkene innebærer å fortelle potensielle kunder skrekkhistorier om andre meglere.  Vær derfor oppmerksom på skremselstaktikker, det er et klart rødt flagg. 

En annen taktikk er så tvil med vage negative kommentarer om andre meglere. Ikke nøl med å be megleren være konkret i sin kritikk, og vurder selv om dette gjøres med overlegg.

Meglere som er tilknyttet anerkjente eiendomsmeglerkjeder er underlagt etiske retningslinjer og bruker normalt ikke slike taktikker. Velg heller en megler som fokuserer på å gi nøyaktig, klar og ærlig informasjon og har et ønske om å hjelpe deg med å ta den beste avgjørelsen.

Verdivurdering

Noen meglere bruker urealistisk høy verdivurdering som et lokkemiddel for å sikre seg salgsoppdrag, noe som resulterer i overpriset bolig som blir liggende usolgt. For å omsette eiendommen vil megleren etterhvert anbefale prisreduksjon for å møte "markedsendringer". Dette er en kjent taktikk som dessverre rammer alt for mange hvert år.  Det er derfor viktig å være oppmerksom på meglere som gir store lovnader til salgspris. Dersom du er i tvil kan du be om dokumentasjon for den anbefalte prisen. Dette vil bidra til å unngå fallgruver og sikre at du har en realistisk pris som gir større sjanse for et vellykket boligsalg.

Pre-reservasjonsavtale

Noen meglere benytter pre-reservasjonsavtaler ovenfor kjøpere. Disse avtalene innebærer at kjøper etter bud betaler et beløp til megleren i påvente av forhandlingsprosessen med selger. Hvis selger ikke aksepterer budet tilbakeføres beløpet, men hvis kjøper trekker seg mister kjøperen hele beløpet.

Det er viktig å være oppmerksom på at slike avtaler kan være uetiske, da beløpet går til megleren som ikke er en direkte part i handelen, og selgere er ofte ikke klar over at slike avtaler inngås.

 

Åpner ikke dørene

Mange meglere hevder at de samarbeider med andre meglere når de har potensielle kjøpere, i stedet gjør de seg ofte utilgjengelig og det er vanskelig å avtale visning. Dette gjør de for å unngå å dele provisjonen med andre meglere, til tross for at boligen forblir usolgt på markedet. Dette er ofte i strid med hvordan meglerne solgte seg inn for å få oppdraget. 

Store meglerkjeder pålegger sine meglere å samarbeide i henhold til etiske retningslinjer. Dette bidrar til å flere interessenter og et raskere salg til best mulig pris.

Meglerforbund

På Gran Canaria finnes det eiendomsmeglerforbund som hevder å tilby trygghet og etiske standarder for sine medlemmer. Flere medlemmer har ikke relevant utdannelse og noen opererer i en gråsone med ubalanserte avtaler, unngår transparent eiendomshandel og praktiserer "svarte penger". Det kan resultere i store bøter og fengselstraff for de involverte. Meglere som flagger med medlemskap i kanariske eiendomsmeglerforbund er derfor ikke en garanti for trygghet. Man bør derfor være skeptisk og gjøre undersøkelser.

Boligportefølje

Medlemmer av det kanariske meglerforbundet (ACEGI) benytter en felles plattform der boligene deres vises på medlemmenes nettsider. Dette gir inntrykk av at de har en stor og variert portefølje, når det faktisk er et titalls meglerhus som fordeler boligene mellom seg.

Hvorfor velge oss?

Ledende i Europa

RE/MAX er en internasjonal eiendomsmeglerkjede med en betydelig tilstedeværelse i Europa. På Gran Canaria har vi 10 kontorer og RE/MAX UTLAND i Patalavaca er kjedens spesialiserte meglerkontor for internasjonale kunder som er interessert i å kjøpe eller selge eiendom på Gran Canaria.

Vårt globale varemerke gir mange en ekstra grad av trygghet når de befinner seg i utlandet. F.eks har vi kontorer i Norge, Sverige, England Tyskland, Østerike, Sveits, Italia, Belgia, Nederland, Frankrike. 

 

Prestasjoner

Etter 15 års lokal erfaring ble vi i 2017 medlem av RE/MAX-kjeden. I 2018 hadde vi allerede fra vårt kontor toppmegler i Spania blant 2200 RE/MAX-meglere, og i 2019 ble kontorer nummer 3 av 163 kontorer.

I 2022 ble våre meglere på nytt premiert med både første og andreplass blant 2200 RE/MAX-meglere. Dette er en testamente til vår dedikasjon og ekspertise om å levere den foretrukkene meglertjenesten på Gran Canaria.

RE/MAX har blitt tildelt Consumer Award Spain i 2019, 2020, 2021 og 2022. Denne prestisjetunge prisen bekrefter RE/MAXs forpliktelse til kundetilfredshet og deres evne til å levere førsteklasses eiendomsmeglingstjenester i Spania.

 

Autorisasjon

Å benytte en norsk og spansk sertifisert megler som snakker ditt språk ved salgs av eiendom i utlandet gir deg tydelig kommunikasjon, innsikt i lokale trender og veiledning gjennom juridiske prosesser.

Dette gjør prosessen trygg, tidsbesparende og effektiv. Alle boliger og kontrakter kontrolleres av vår daglig leder, Sara Nymo, med 10 års erfaring og eneste på Gran Canaria. med konsesjon fra Finanstilsynet og spansk sertifisering. Dette sikrer at du er i kompetente hender på tvers av landegrenser.

 

4.9 av 5 stjerner

Ved å lytte til tilbakemeldingene fra kunder har vi har vi lykkes i å bli Gran Canarias hyggeligste meglere med et snitt på 4,9 av 5 stjerners i kundeanmeldelser.

 

Kvalitet

RE/MAX UTLAND har en fartstid uten juridiske klager eller reklamasjoner på boligkjøp. Vi er stolte av denne historikken i eiendomsbransjen, og det er en bekreftelse på vårt engasjement for å levere enestående service og sikre en trygg og positiv opplevelse for våre kunder.

 

Hjelp fra A-Å

Ved å ha en dedikert utdannet RE/MAX-megler på laget sparer du tid, unngår frustrasjon og får en trygg og oversiktlig bolighandel på norsk.

Med vår komplette salgspakke får du hjelp til alt i et spansktalende land med ukjente lover og regler, selv om du befinner deg i ditt hjemland.

Vi har et solid meglersamarbeid som åpner dørene og vi deler gjerne vår provisjon med eksterne meglere som har potensielle kjøpere som fører til et salg.

Oppdragsavtalen

Forpliktelser

Det er viktig å være oppmerksom på at innholdet i oppdragsavtalem kan variere avhengig av meglerhus og individuelle forhandlinger. Når du inngår en oppdragsavtale, bør du sikre at det er en gjensidig forpliktelse og at du har mulighet til å avslutte avtalen raskt, hvis megleren ikke oppfyller sine forpliktelser. Dette vil sikre at du ikke blir bundet til en megler du ikke er fornøyd med i opptil 12 måneder. Videre kan det være utfordrende å oppnå samme salgspris på en tidligere markedsført bolig. Det er viktig å grundig gjennomgå og forstå oppdragsavtalen før du signerer den. Be om at oppdragsavtalen er skrevet på ditt språk.

Varighet

Tilstrekkelig tid. En standard avtaleperiode er vanligvis 12 måneder og kan forhandles. Varigheten reflekterer ofte hvor mye  meglere investerer i å selge en bolig. Internasjonale meglere jobber ofte med med potensielle kjøpere utenfor Gran Canaria. Dersom det er fare for at en kort avtaleperiode løper ut, vil ikke megleren bruke ressurser og markedsføring på å tiltrekke interessenter som senere går til et annet meglerhus for å kjøpe boligen. Derfor er det viktig å gi megleren tid til å utføre sitt arbeid.

Korte avtaleperioder. Vær skeptisk til meglere som selv tilbyr avtaleperioder kortere enn 6 måneder. De har ofte en plan som inkluderer klausul som automatisk forlenger varigheten hvis selger ikke skriftlig varsler megleren innen en bestemt dato. Dette kan binde deg til en lengre avtaletid enn du ønsket. Avtaleloven tilsier at oppdragsavtaler ikke kan overstige 12 måneder uavhengig av automatisk forlengelse.

Fiktive interessenter. Selgere som husker å varsle megleren innen en bestemt dato om at de ønsker å avbryte samarbeidet, kan oppleve at megleren informerer dem om pågående interessenter og at det ikke vil være gunstig å avbryte prosessen. Her er det viktig å være på vakt. For å verifisere informasjonen kan selger be om navnene på interessentene mot å bekrefte at megleren vil på provisjon dersom en av disse interessentene fører til et kjøp innen en bestemt dato. Hvis megleren ikke ønsker å dette, kan det være et rødt flagg, og du trenger ikke bekymre deg for å gå glipp av "potensielle" kjøpere. 

Provisjon

Bransjestandard. Ifølge lokal bransjepraksis betaler selger vanligvis en meglerprovisjon på 5% + 7% lokal moms av salgssummen. Denne provisjonen dekker en rekke tjenester som megleren tilbyr, inkludert tidsforbruk, profesjonell fotografering, produksjon av videoer, utarbeidelse av plantegning, omfattende markedsføring, organisering av visninger, oppfølging av interessenter og effektiv kommunikasjon med selger gjennom hele salgsprosessen. Det nøyaktige omfanget av tjenester og kvalitet varierer avhengig av meglerhus.

Veletablerte meglerhus. har ofte større ressurser tilgjengelig som de kan investere i systemer, kvalitetsgaranti og omfattende markedsføring. De har et bredere nettverk og tilgang til et omfattende boligkjøperregister med aktive interessenter. I tillegg har de et team med et etablert kundegrunnlag som kan bidra til å raskere oppnå en bedre salgspris. 

Nyetablerte/små meglerhus. kan ha begrenset kapasitet og konkurrerer på pris ved å tilby lavere provisjon. Det er imidlertid viktig å merke seg at en rimeligere megler ikke nødvendigvis resulterer i samme kvalitet, et raskt salg eller at du sitter igjen med mer penger. Dette kan faktisk slå motsatt ut. Små meglerhus kan også mangle viktige oppfølgingssystemer som resulterer i mindre oversiktlig og mer stressende bolighandel.

Generelt 

1. Identifikasjon av partene: Avtalen vil identifisere selgeren og megleren, inkludert deres kontaktdetaljer og ID-nummer.

2. Oppdragets varighet: Avtalen vil fastsette tidsperioden som oppdraget varer.

3. Eiendomsinformasjon: Det vil være identifikasjon av den aktuelle eiendommen som skal selges, inkludert adresse, eiendomsnummer, rom og arealer, 

4. Meglerens plikter: Avtalen vil tydeliggjøre hvilke tjenester og oppgaver megleren skal utføre i forbindelse med salget av eiendommen. Dette kan omfatte markedsføring, visninger, prisvurdering, forhandlinger, kommunikasjon (visninger, tilbakemeldinger etter visning, jevnlig rapport om alle aktiviteter), samarbeid med andre meglerhus osv.  

5. Selgerens plikter: Avtalen vil også definere selgerens plikter og ansvar i salgsprosessen, for eksempel å gi nøyaktig informasjon om eiendommen, stille nødvendig dokumentasjon tilgjengelig, samarbeide med megleren osv.

6. Provisjon og betaling: Avtalen vil fastsette meglerens provisjon, som er den økonomiske kompensasjonen megleren vil motta ved vellykket salg av eiendommen. Det skal også spesifiseres hvor mye, hvordan og når betalingen skal skje.

7. Oppsigelse: Avtalen vil inneholde bestemmelser om hvordan oppdraget kan avsluttes eller sies opp, både fra selgerens og meglerens side, samt eventuelle vilkår eller gebyrer knyttet til oppsigelsen. Dersom megler brytes sine plikter skal det spesifiseres at selger kan si opp avtalen uten å betale kompensasjon.

8. Personvern: Meglere følger strenge personvernregler i Spania. Du vil få informasjon om dine rettigheter og hvordan dine personopplysninger vil bli behandlet. Før du inngår avtale, vil du bli bedt om å signere en erklæring om personvern. Dette sikrer at dine personopplysninger håndteres trygt og i samsvar med loven.

Budgivning

Rådgivning

Eiendomsmegleren vil ofte ha innsikt i kjøpers nasjonalitet og budsjett, og ha oversikt over andre potensielle kjøpere og tidligere bud. Vær åpen for råd og veiledning fra megleren angående budgivning og markedsforhold.

Kulturer

På grunn av kulturelle forskjeller i budgivning, kan det lett oppstå misforståelser, feks agressive budgivere som gir for lav bud kan føre til irritasjon. I slike situasjoner er det svært verdifullt å ha en megler som kan fungere som et bindeledd og navigere mellom ulike kulturer. Megleren kan gi deg gode råd om hvordan du best kan gå frem.

 

Uforpliktende

Ettersom bud og aksept er uforpliktende, inviteres vanligvis ikke potensielle kjøpere til budrunder. I stedet følges "først til mølla" prinsippet som sikrer mer kvalifiserte kjøpere.

Vi oppfordrer imidlertid kjøpere å ikke legge inn bud på flere boliger samtidig, da dette kan bli oppfattet som useriøst og gi falske forventninger ovenfor selgere.

Ved budrunder bør meglere på forespørsel gi tilgang til budjournalen, og at megler ikke holder den konfidensiell. Dette sikrer åpenhet og gjennomsiktighet i budprosessen. 

 

Salgsavtalen

Juridisk

På Gran Canaria benyttes ulike typer avtaler som ikke er utformet av advokater og kan være ugyldige i rettslig forstand. Ofte innholder salgsavtalen feil og mangler eller favoriserer en part, noe som strider mot loven.

Ved avtalebrudd kan dette resultere i en langvarig juridisk prosess, hvor du potensielt kan tape betydelige beløp. Vi benytter kun rettsprøvd salgsavtale (ARRAS) utarbeidet av advokat, denne beskytter kjøper og selger.

Videre tlbyr vi salgsavtalen på ønsket språk, i tillegg til spansk. Dette sikrer at selgere fullt ut forstår alle detaljene, vilkårene og betingelsene i avtalen.

Vi sørger også for at ingen har tilgang til salgsoppgjøret, som blir trygt oppbevart på en uavhengig sikret klientkonto, hos det offentlig kontrollerte organet Notarius Publicus.

Salgsavtalen skal gi en klar og fullstendig beskrivelse av handelen. Dette inkluderer:

- Identiteten til partene som er involvert
- Adressen til eiendommen og eiendomsnummeret
- Detaljert informasjon om tomten, regulering og arealer hentet fra skjøtet
- Meglerprovisjonen og den planlagte datoen for overtakelse
- Erstatningsbeløp dersom brudd
- Verneting

Sørg for å gå nøye gjennom alle detaljer i salgsavtalen sammen med megler for å sikre at alle aspekter er dekket og forstått.

Partene

I en eiendomshandel er det viktig å merke seg at partene er kjøper og selger. Salgsavtalen skal derfor signeres av begge parter på samme dokument, og det er nødvendig at alle sider blir signert. Megleren er ikke en part i handelen og bør derfor ikke inngå direkte avtaler med noen av partene, noe som kan gjøre handelen ugyldig. Det er heller ikke nødvendig for megleren å signere salgsavtalen. Meglerens rolle er primært å bistå og veilede partene gjennom prosessen som mellommann.

Pengehåndtering

Det er viktig å være oppmerksom på at det finnes ulike praksiser for håndtering av klientmidler, og flere meglere opererer med begrepet "klientkonto" uten å tilby tilstrekkelig garanti for pengene.

Våre rutiner sørger for at kjøpere aldri betaler direkte til meglerhus, uansett beløp. For å sikre deg, bør du benytte et meglerhus som praktiserer uhildet forsikret klientkonto, feks ved det Notarius Publicus. Disse offentlige kontorene tilbyr en ekstra grad av sikkerhet og uavhengighet, som kan bidra til å gi deg fred i sinnet.

 

Kostnader

Oppgjørsoversikt

Når du er enig i prissettingen kan megleren gi deg en detaljert økonomisk oversikt som inkluderer skatter og kostnader så du vet hva du har å rutte med etter salget.

 

Omkostninger

Meglerprovisjon: Selger betaler meglerprovisjon. Bransjestandard er 5% pluss (7% lokal moms på meglerprovisjon), dersom annet ikke er avtalt. 

Gevinstskatt: Når boligselgere oppnår en fortjeneste fra salget kan det være nødvendig å betale gevinstskatt til Spania. Skattesatsen (2023) for ikke-skatteresidente EU/EØS-borgere er 19%, for ikke-skatteresidente bosatt utenfor EU/EØS er den 24% og for skatteresidente er den progressiv, 19-23%. 

Verdiøkningskatt: Plusvalía er en liten kommunal skatt som beregnes ut fra økningen i verdien av tomten siden forrige overføring. Et stort meglerhus kan ha kompetanse til å beregne din verdiøkningsskatt. 

Salgsspakken: Ni av ti utenlandske boligkjøpere velger vår komplette salgspakke for å håndtere sine praktiske, juridiske og økonomiske skatteforpliktelser i bolighandelen. Denne valgfrie tjenesten leveres av en spesialisert tredjepart og koster 1500 €. 

Gjeld

Felleskostnad: Når du selger en bolig som er en del av et sameie, er det viktig å være ajour med dine felleskostnader. Megleren vil be om et gjeldsfrihetssertifikat fra sameiet før overtakelsen, som bekrefter at det ikke er noen heftelser på boligen. 

Abonnementer: Sørg også for å holde deg ajour med betaling av eiendomsskatt (IBI) og løpende kostnader som strøm og vann. Megleren vil be om kvitteringer for dette før salget. 

Boliglån: Hvis boligen er belånt, må du informere megleren og ta kontakt med banken din i god tid. En representant fra banken vil gi deg instruksjoner om prosessen med å slette gjelden, og vil være til stede under kontraktsmøtet ved Notarius Publicus.

Overføring

Det er viktig at du ikke avslutter abonnementene dine for strøm, vann og forsikring uten å rådføre deg med megleren. Dette skyldes at det gjøres en eierskifteprosess fra selgerens navn til kjøperens navn. Hvis du avslutter abonnementene, kan leverandørene kutte strøm- og vannforsyningen, og det kan ta lang tid å få gjenopprettet tjenestene for kjøperen. Det er derfor best å diskutere dette med megleren for å sikre en en problemfri overføring av disse abonnementene til kjøperen.

 

Leietakere?

Korttidsleie

Ettersom de fleste boligkjøpere foretrekker å kjøpe en bolig uten et pågående leieforhold, kan det være lurt å rådføre deg med en megler om hvordan utleien kan koordineres på best mulig måte med salget av boligen.

Hvis du leier ut boligen din til turister på kort sikt, kan det være lurt å rådføre deg med en megler for å håndtere denne aktiviteten. Utenlandske interessenter har ofte et tettpakket program med både ferieaktiviteter og boligvisninger. Hvis det blir utfordrende å arrangere gode visninger eller boligen ikke er klar etter leieperioden, kan det påvirke salget og salgsprisen negativt.

Langtidstleie

Ettersom de fleste boligkjøpere foretrekker å kjøpe en bolig uten et pågående leieforhold, kan det være lurt å rådføre deg med en megler om hvordan utleien kan koordineres på best mulig måte med salget av boligen.

Når du leier ut boligen din på lang sikt, er det viktig å være oppmerksom på at leietakeren har visse rettigheter og er kanskje ikke fornøyd med å måtte flytte ut. Det er derfor ikke uvanlig at leietakere kan gjøre visninger vanskelige å gjennomføre. Rot, lukt og generell atmosfære kan påvirke interessen for boligen.

 

Boligbytte?

Bruk samme megler

Når du selger boligen din for å kjøpe en annen, er timing og koordinasjon avgjørende for en sømløs og stressfri opplevelse av boligbytte. Da er det ekstra gunstig å bruke samme megler som kan håndtere begge oppdragene, og sørge for at boligsalget skjer på samme tid som boligkjøpet. Det betyr at du kan slippe mellomfinansiering, unngå ekstra flytting og spare tid og penger på å leie en midlertidig bolig.

Unngå merkostnad

Ved å benytte deg av en personlig kjøpsmegler sikrer du at du ikke går glipp av boliger som er tilgjengelige hos andre meglerhus, samtidig som du får profesjonell støtte uten ekstra kostnad for å sikre en positiv opplevelse når du bytter bolig.

Det er viktig å merke seg at det er best å forholde seg kun til din megler og ikke henvende seg direkte til selger eller andre meglere som annonserer boligen. Ifølge lokale regler for meglersamarbeid vil meglere kun dele provisjon dersom den potensielle kjøperen ikke har henvendt seg direkte.

Etter salget

Hva skal inngå?

Fastmontert inventar og utstyr som aircondion inngår i bolighandelen med mindre noe annet er avtalt. Vanligvis medfølger ikke elektroniske apparater som TV, eller personlige eiendeler, eksempel bilder, bestikk, sengetøy osv.

 

Oppgaver

Hvis du ikke snakker spansk, kan det være utfordrende å gjennomføre viktige oppgaver, inkludert oppfyllelse av dine skattemessige forpliktelser. Offentlige kontorer behersker skjeldent andre språk og du kan bli oppfordret til å ta med deg en tolk.

Med vår komplette salgspakke får du hjelp til alt, og om ønskelig gjennomføre hele handel fra ditt hjemland. Dette sikrer en  stressfri og positiv opplevelse. 

Betalingsfrist

I Spania skal ikke-residentes boligselgers 3% forskuddskatt normalt betales innen 30 dager etter eiendomsoverføringen. Vi har etablert rutiner som sikrer at beløpet blir tilbakeholdt fra salgsoppgjøret på klientkonto.

Deretter kontrollerer Notarius Publicus for at beløpet er korrekt og overfører direkte til skatteetaten innen den fastsatte fristen. Slik kan vi garantere en presis og rettidig betaling av forskuddsskatten.

Selvangivelse

Utenlandske boligeiere på Gran Canaria er pålagt å levere en årlig spansk selvangivelse, uavhengig av selvangivelse i eget land. Det er viktig å konsultere en regnskapsfører for å sikre korrekt oppfyllelse av alle skatteforpliktelser: 

Leieinntekt. Skatten beregnes ut fra antatt inntekt fra eiendommen. Ved utleie rapporteres og beskattes leieinntektene, det er ikke nødvendigvis at du vil betale mer i skatt totalt. Det betyr bare at en del av skatten vil bli betalt i Spania, mens resten vil bli betalt i hjemlandet ditt. 

Salgsoppgjør. Som en del av skattepliktene ved eiendomssalg, må selgerne sende inn en skattemodul (Modelo 210) til de lokale skattemyndighetene. Denne modulen er et skjema som brukes til å rapportere og betale den aktuelle skatten knyttet til eiendomssalget.

Ved manglende levering av spansk selvangivelse, bør du kontakte en regnskapsfører for råd og veiledning. De kan hjelpe deg med å unngå eventuelle bøter og gi deg riktig veiledning.

 

Reklamasjon

Det er viktig å være klar over at brukte boliger generelt selges "som de er" på Gran Canaria. Dette betyr at eventuelle feil og mangler ikke nødvendigvis vil bli betraktet som en juridisk mangel. En mangel må oppfylle følgende kriterier: 

Alvorlig. Mangelen må være så betydelig at kjøper enten ikke ville kjøpt eiendommen, eller ville betalt en lavere pris, hvis de hadde vært klar over det før kjøpet. 

Skjult. Mangelen kunne ikke ha blitt oppdaget ved en visuell inspeksjon av eiendommen før kjøpet. 

Eksisterende. Det må kunne bevises at mangelen var til stede før kjøpskontrakten ble signert.

Vi oppfordrer selgere til å opplyse om eventuelle feil og mangler til megler på forhånd, for å få råd om hva som bør opplyses eller eventuelt utbedres før salget. 


 

Vårt engasjement

Første klientkonto

I 2012 tok våre norske daglig ledere et banebrytende initiativ i samarbeid med Notarius Publicus for å innføre bruk av uhildede og forsikrede klientkontoer på Gran Canaria.

Dette var en viktig endring i bransjepraksis som hadde eksistert i generasjoner. Etter noen utfordringer og motstand fikk de i 2013 gjennomført det første samarbeidet, som dannet grunnlaget for bruk av klientkontoer hos ulike notarer som sikret at at ingen har tilgang til kjøpers penger. Siden har flere meglere fulgt etter og tatt i bruk denne løsningen, noe som har bidratt til å skape tryggere eiendomshandler for boligkjøpere.

 

Innsyn i budgivning

RE/MAX UTLAND innført en policy om åpenhet rundt budgivning. Vi ønsket en tilnærming som er mer i tråd med norsk praksis, hvor åpenhet er viktig og bud raskt kan kommuniseres og dokumenteres i en budjournal.

Som det eneste meglerhuset har RE/MAX UTLAND tatt initiativ til å integrere et online budgivingssystem, slik at du enkelt kan legge inn bud og delta i budrunder online for våre eiendommer.

Retningslinjer

RE/MAX-kjeden i Spania er pioneer på tryggende tiltak for meglerbransjen. RE/MAX UTLAND er underlagt strenge etiske retningslinjer for våre meglere som du kan laste ned her.

 

Har du spørsmål? 

Våre kunnskapsrike ledere jobber tett med et team bestående av notar, advokat, regnskapsfører, oppgjørskontor og arkitekt, som holder oss oppdatert på relevant informasjon. Ikke nøl med å kontakte oss via e-post eller ring +47 14  66 75 for en gratis og uforpliktende boligprat.
Kontakt megler