Så mye koster det å selge eiendom
 

Salgspakken

9 av 10 skandinaviske boligselgere velger vår komplette salgshjelp til sine praktiske, juridiske og økonomiske forpliktelser før under og etter boligsalg. Les mer om alt du får hjelp til her

Gevinstskatt

Selger må betale eventuell gevinstskatt til Spania. Denne skatten er gjeldende når fortjenesten fra salget er høyere enn forskuddsskatten. Skattesatsen på forskjellen er 19-23 % avhengig av om du er skatteresident eller ikke.

Unntak for gevinstskatt

Residente selgere fra 65 år er fritatt for kapitalgevinstskatt gitt at de er skatteresidenter i Spania og har vært fastboende i boligen i over 3 år. Det samme gjelder også for residente selgere som er under 65 år, gitt at de er residenter i Spania og har vært fastboende i boligen i over 3 år, såfremt overskuddet av salget investeres i en annen permanent bolig i Spania innen maksimalt 2 år etter at salget ble gjennomført.

Verdiøkningsskatt

Plusvalía er pålagt ved salg av en eiendom, basert på verdistigningen for grunnen som eiendommen står på. Beregningsgrunnlaget for verdiøkningskatten er ligningsverdien (valor catastral) som oppgitt på kvitteringen for årlig eiendomsskatt (I.B.I.). Beløpet avhenger av eidertid og områdetariffen som fastsattes av skattemyndighetene.

Forskuddsskatt

For ikke-residente: Hvis selgeren ikke er skatteresident i Spania er kjøper og det offentlige kontrollorganet notarius publicus forpliktet til å tilbakeholde 3% av salgsprisen, dette beløpet innbetales til spanske skattemyndigheter. Etter overdragelsen kan selger kreve beløpet refundert fra skattemyndighetene, gitt at selger er ajour med alle sine skatter og avgifter.

Fradrag

Alle overdragelsesutgifter i forbindelse med kjøp og salg av boligen kan trekkes fra, dvs. utgifter til megler, advokat, notar, regnskapsfører, arkitektarbeid, ombygning, enkelte håndtverksarbeider, eiendomsregistrering med mer, såfremt det kan fremvises originale kvitteringer.