Algemene voorwaarden

RE/MAX is een wereldwijde onroerend goed makelaar met onafhankelijke aangesloten franchisenemers. RE/MAX UTLAND is onderworpen aan RE/MAX SPANJE onder de Spaanse wetgeving en wordt beheerd door Makelaar Utenlandsmegleren SLU, Org. Nr. B76292531. De website utland.remax.es bevat onroerend goed te koop, relevante informatie en online diensten.

1. Bepalingen

Informatie in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli voor de informatiemaatschappij en elektronische handelsdiensten. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli is de informatiemaatschappij voor sociale en elektronische reclame (hierna LSSI-CE genoemd) expliciet, precies en ondubbelzinnig, zowel de ontvangers van diensten als de bevoegde instanties in de volgende aspecten van de dienstverlener van de informatiemaatschappij:

2. Intellectueel eigendom

De broncode, grafisch ontwerp, afbeeldingen, foto's, geluiden, animaties, software, teksten en informatie en de inhoud van deze website zijn beschermd door de Spaanse wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten voor de Utenlandsmegleren SL en mogen niet worden gereproduceerd en/of gepubliceerd in geheel of gedeeltelijk door de site wordt overgedragen, gedistribueerd, gewijzigd, getransformeerd, opgesplitst of andere wettelijk erkende rechten op de eigenaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Utenlandsmegleren SL.

De gebruiker mag uitsluitend materiaal gebruiken dat op deze site wordt getoond voor persoonlijk en privégebruik, het is verboden voor commerciële doeleinden of in illegale activiteiten. Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden aan Utenlandsmegleren SL.

Utenlandsmegleren SL zal ervoor zorgen dat aan de bovenstaande voorwaarden en het juiste gebruik van de inhoud op haar website wordt voldaan, waarbij relevante civiele en strafrechtelijke sancties worden opgelegd die van toepassing zijn in geval van schending van deze rechten door de gebruiker.

3. Bescherming van persoonlijke gegevens

In het kader van de naleving van de toepasselijke regelgeving, is deze opgenomen in organieke wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens (LOPD), die beoogt de vrijheid en fundamentele bescherming te beschermen en te beschermen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. rechten van natuurlijke personen en in het bijzonder hun eer en privacy, informeert Utenlandsmegleren SL gebruikers dat deze site persoonlijke informatie registreert.

4. Anders

A. - Onze site kan trackingtools gebruiken om op hetzelfde IP-adres en dezelfde ontvanger van de service te navigeren, om de service en technische services te verbeteren en te garanderen.

B. - Utenlandsmegleren SL kan de informatie op haar websites, evenals de instellingen en presentatie ervan, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

C. - Utenlandsmegleren SL doet er alles aan om niets misleidend met overlays te doen. In overeenstemming met dit doel, worden formele of numerieke fouten die kunnen worden gevonden op de website van Utenlandsmegleren SL niet beschouwd als valse reclame, als deze wordt geproduceerd als gevolg van onderhoud en/of onvolledige of onjuiste bijwerking. Als gevolg van de bepalingen van deze clausule is Utenlandsmegleren SL verplicht om te corrigeren zodra dergelijke fouten worden opgemerkt.

D. Utenlandsmegleren SL verbindt zich ertoe geen reclame te sturen zonder het als zodanig te identificeren, in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van de Informatiemaatschappij en Elektronische handelsdiensten. Voor dit doel wordt het beschouwd als reclame/informatie verzonden aan de klanten van Utenlandsmegleren SL. wordt verstrekt met het oog op het handhaven van de bestaande contractuele relatie tussen de klant en Utenlandsmegleren SL en de prestaties, training en andere activiteiten van de service die de klant met het bedrijf is overeengekomen.

E. - Utenlandsmegleren SL is niet verantwoordelijk voor enige overtreding van de regel die kan worden opgelegd aan gebruikers die toegang hebben tot de site, deze site en/of gebruik van de informatie die erin is vervat.

F. - Utenlandsmegleren SL is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is of kan ontstaan, ongeacht de aard, van het gebruik van de informatie, de zaken waarnaar wordt verwezen in deze website en de gebruikte programma's. De links en hypertekst, zoals via de site, geven de gebruiker toegang tot functies en services aangeboden door derden, die niet het eigendom zijn van of worden beheerd door Utenlandsmegleren SL, het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de hierin opgenomen informatie of voor resultaten die dergelijke informatie kan volgen.

G. -Utenlandsmegleren SL is niet verantwoordelijk voor het onwettige gebruik dat derden kunnen doen met hun merknaam, productnaam of handelsmerken die op deze site worden getoond. Utenlandsmegleren SL is niet verantwoordelijk voor de integriteit, waarachtigheid en legaliteit van de inhoud van links die vanaf deze site toegankelijk zijn.

H. - Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat zij maken van de services, inhoud, hyperlinks en hypertext op de webpagina's van deze site.

I - Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat zij maken van de services, inhoud, hyperlinks en hypertext op de webpagina's van deze site.

Afdelingsnaam: REMAX UTLAND
Bedrijfsnaam: Utenlandsmegleren SL
Bedrijfsnummer (CIF): B76292531
Activiteit: Onroerend goed
Land: Spanje (Gran Canaria)
Kantoor Adres: Avenida de Los Guaires 2, Edificio Rio Canario, Locales 7-8, 35129 Patalavaca
Telefoon: (+34) 689 200 540  (+47) 40 14 66 75
Website: utland.remax.es
E-mail: utland@remax.es